กิจกรรม หัวใจสำหรับงานมิชชั่น

กิจกรรม

หัวใจสำหรับงานมิชชั่น

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษแข็งสำหรับตัดรูปหัวใจและเขียนข้อท่องจำตามจำนวนเด็ก
 • ภาพแผนที่ (อาจใช้แผนที่เก่า แผนที่ตามนิตยสารท่องเที่ยวก็ได้)
 • ที่เจาะรูกระดาษ
 • ริบบิ้นหรือเชือก
 • กาว
 • กรรไกร
 • ปากกา
 • สี

วิธีทำ

 • ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปหัวใจ และตัดแผนที่ให้เป็นรูปหัวใจที่มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษแข็ง ให้เลยขอบกระดาษมาประมาณ 1 ซม.
 • ทากาวบนกระดาษแข็งรูปหัวใจให้ทั่ว แล้วใช้แผนที่ที่ตัดไว้แปะลงบนกระดาษแข็งให้มีขอบเลยออกมารอบด้าน
 • ใช้กรรไกรตัดขอบของแผนที่ที่เลยออกมาจากด้านนอกไปจรดกระดาษแข็ง ตัดเป็นช่องๆ ห่างกันประมาณ 1 ซม. เพื่อเวลาทากาและพับขอบแผนที่ติดด้านหลังของหัวใจกระดาษจะเรียบเนียน
 • ทากาวขอบรูปหัวใจด้านหลัง พับแผนที่เก็บด้านหลังให้เรียบร้อย
 • ใช้กระดาษอีกหนึ่งแผ่นขนาดให้พอเหมาะกับหัวใจ เขียนข้อท่องจำ 1 ยอห์น 3:16 “เช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา และเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” ลงไป
 • เจาะรูหัวใจ และข้อท่องจำ ร้อยเชือกหรือริบบิ้นสำหรับแขวนให้เรียบร้อย