กิจกรรม แว่นขยายหัวใจ

กิจกรรม

“แว่นขยายหัวใจ”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ไม้ไอศกรีม
 • กระดาษแข็ง 100 ปอนด์
 • กระดาษสีแดงที่ตัดเป็นรูปหัวใจ
 • แผ่นพลาสติกใส หรือ ปกพลาสติกใส
 • กาว, กรรไกร, สี

วิธีทำ

 • แจกกระดาษแข็งที่คุณครูร่างรูปแว่นขยายไว้แล้ว คนละ 2 แว่น ให้เด็กตัดตามรอยแว่นขยายที่คุณครูได้วาดไว้
 • ตัดกระดาษใส หรือ ปกพลาสติกใส เป็นวงกลม 2 แผ่น (ไว้ประกบหน้า-หลัง) ตัดกระดาษสีแดงรูปหัวใจ
 • เด็กๆ ตกแต่งระบายสีแว่นขยายของตัวเอง เติมลวดลายและระบายสีให้สวยงาม เขียนคำที่รอบขอบแว่นว่า มนุษย์มองดูแค่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์มองดูที่จิตใจ (1 ซามูเอล 16:7)
 • นำกระดาษสีรูปหัวใจที่ตัดเตรียมไว้ มาติดตรงกลางของกระดาษใสหรือปกพลาสติกที่ตัดไว้เป็นวงกลมตรงกลาง 1 แผ่น
 • แล้วนำแผ่นพลาสติกมาประกบกับแว่นขยายที่เป็นกระดาษแข็ง พร้อมกับติดไม้ไอศกรีมตรงกลางให้เป็นด้ามจับของแว่นขยาย จากนั้นประกบด้วยแว่นขยายที่เป็นกระดาษแข็งอีกแผ่น
 • คุณครูทบทวนข้อท่องจำที่เด็กท่องในวันนี้