กิจกรรม : พระเจ้ายิ่งใหญ่ (งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

พระเจ้ายิ่งใหญ่ (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษโปสเตอร์แบบบาง

 • ดินสอ

 • กรรไกร

 • กาว

 • ปากกาเมจิก

วิธีทำ

 • ครูตัดกระดาษโปสเตอร์ให้ได้หน้ากว้าง 10 ซม. ตามแนวยาวของกระดาษ เมื่อเสร็จแล้วจะได้กระดาษเป็นเส้นยาว
 • ให้เด็กพับเส้นกระดาษตามแนวขวาง ให้มีความกว้างช่วงละ 5 ซม.พับกลับไปกลับมาเหมือนกับวิธีพับพัดกระดาษ พับจนกว่าจะสุดขอบกระดาษ
 • ลอกลายรูปดาวลงด้านบนของปึกกระดาษนั้น แล้วใช้กรรไกรตัดตามรอยที่ลากไว้
 • เมื่อคลี่กระดาษออก เด็กก็จะได้ดาวที่ติดกันเป็นโซ่ เด็กแต่ละคนต้องตัดดาวให้ได้ 4-6 ดวง หากกระดาษมีความยาวไม่พอ ก็สามารถให้เด็กตัดสองครั้งแล้วนำเอาดาวที่ตัดได้มาทากาวติดกันให้ได้ 4-6 ดวง
 • ใช้ปากกาเมจิกเขียนตัวอักษรแต่ละคำลงบนดาวแต่ละดวง เมื่อเสร็จจะได้คำว่า “พระ-เจ้า-ยิ่ง-ใหญ่”
 • ครูสามารถดัดแปลงให้เด็กแต่ละคนเขียนพระลักษณะของพระเจ้าแตกต่างกันออกไปก็ได้ เช่น พระเจ้าอัศจรรย์ พระเจ้าผู้สร้าง ฯลฯ แล้วนำมาตกแต่งห้องเรียน เป็นการย้ำให้เด็กนึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าในการทรงสร้าง