กิจกรรม : หนูจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง

กิจกรรม

“หนูจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง”

หากหนูต้องตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้

หนูคิดว่าหนูจะตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรบ้าง