กิจกรรม : ถ้าหนูเป็นแซมสัน

กิจกรรม

ถ้าหนูเป็นแซมสัน

จินตนาการถ้าหนูเป็นแซมสัน ชาวนาศีร์ที่เชื่อฟังพระเจ้า และไม่ได้หลงเชื่อนางเดลิลาห์ ให้หนูใช้ความคิดสร้างสรรค์เขียนคำตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้