กิจกรรม : บ้านน้ำแข็งอิกลู (Igloo)

กิจกรรม

บ้านน้ำแข็งอิกลู (Igloo)

อิกลูเป็นชื่อเรียกบ้านทรงครึ่งวงกลมหรือโดมที่ชาวอินูอิททำขึ้นจากหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง สำหรับชาวอินูอิทแล้วคำว่า”อิกลู” มีความหมายตรงตัวว่า “บ้าน” ซึ่งไม่จำกัดแต่บ้านที่สร้างด้วยหิมะ แต่อาจถูกสร้างจากขอนไม้ หนังสัตว์และกระดูกปลาวาฬได้เช่นกัน บ้านหิมะนี้เมื่อสร้างเสร็จโดยการนำก้อนหิมะมาเรียงกันตั้งแต่ฐานจนถึงยอดโดมแล้ว ก็จะใช้หิมะทำหน้าที่เหมือนปูนโบกภายในให้ทั่วและหิมะนี้จะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดี หากอากาศภายนอกหนาวถึง -40 องศาเซลเซียส ภายในบ้านอิกลูนี้จะมีอุณหภูมิประมาณเพียง –7 องศา และเมื่อก่อไฟภายในบ้านหลังเล็กๆ ก็จะอุ่นสบายพอดี อิกลูมีอยู่ 3 ลักษณะใหญ่คือ

  • อิกลูหลังเล็กที่ถูกสร้างเพื่อใช้พักแรมเพียง 1-2 วันเท่านั้นในระหว่างออกไปล่าสัตว์
  • อิกลูสำหรับครอบครัว จะมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถจุสมาชิกทั้งครอบครัวได้ การสร้างจะสร้างเป็นโดมใหญ่มีเพียงห้องเดียวเท่านั้น
  • อิกลูขนาดใหญ่ อาจมีห้องแยกถึง 5 ห้องได้ทีเดียว ในบางหมู่บ้านจะสร้างอิกลูที่มีทางเชื่อมต่อกันหลายๆ หลัง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • น้ำตาลก้อน (มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีขาว ใช้สำหรับใส่ชา กาแฟ)
  • กระดาษแข็ง สำหรับทำฐาน
  • น้ำเปล่าเล็กน้อย

วิธีทำ

  • วางกระดาษแข็งเป็นฐาน เริ่มเรียงน้ำตาลก้อนตามเข็มนาฬิกา และเว้นช่องสำหรับทำท่อประตูทางเข้าไว้
  • ใช้น้ำเปล่าเล็กน้อยเป็นกาวเพื่อประสานน้ำตาลแต่ละก้อนให้ติดกัน
  • ค่อยๆ เรียงน้ำตาลชั้นที่สองให้เคลื่อนเข้ามาด้านในเล็กน้อย ทำเช่นนี้ในชั้นต่อๆ ไป เพื่อจะได้บ้านน้ำตาลก้อนมีลักษณะโค้งเป็นโดมครึ่งวงกลม
  • หมายเหตุ  ขนาดของฐานและจำนวนน้ำตาลก้อนที่จะใช้ต่อเป็นอิกลูขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณครู ว่ามีจำนวนเด็กมากน้อยเพียงใด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่ม หากมีเด็กจำนวนมาก คุณครูอาจแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มทำอิกลูประกวดความสวยงามเรียบร้อยกันได้