กิจกรรม : ธงนานาชาติ

กิจกรรม

ธงนานาชาติ

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ภาพของธงชาติ (ถ่ายเอกสารให้เด็กคนละ 1 ชุด)
  • ไม้เสียบลูกชิ้น (ตัดปลายแหลมทิ้ง) หรือ ตะเกียบไม้
  • สีเมจิก หรือ สีไม้
  • กาว

วิธีทำ

  • ตัดธงชาติแต่ละอันและระบายสีตามสีของธงชาติประเทศนั้นๆ ให้ถูกต้องสวยงาม
  • ครูควรเตรียมรูปภาพสีของธงชาติของแต่ละประเทศ ให้มีขนาดพอสมควรกับจำนวนนักเรียนในชั้น เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการลงสีให้กับเด็กๆ
  • ทากาวตามแนวที่กำหนดไว้ แล้วนำไปม้วนติดกับไม้เสียบลูกชิ้น