กิจกรรม : อิสราเอลข้ามทะเลแดง

กิจกรรม

อิสราเอลข้ามทะเลแดง

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษแข็งหรือกระดาษทำปก ขนาด A5  (ครึ่งหนึ่งของ A4 ขนาดมาตรฐาน)
 • สี
 • ปากกาเมจิก
 • ไม้บรรทัด
 • กรรไกร
 • เทปใส
 • ทรายละเอียด
 • กระดาษแก้วสีฟ้าสำหรับทำพื้นทรายและน้ำทะเล (หากไม่มี ใช้สี ระบายแทนก็ได้)

วิธีทำ

 • แจกกระดาษแข็งให้เด็กแต่ละคนๆ ละ 2 แผ่น

  • แผ่นที่ 1  แบ่งครึ่งหน้ากระดาษ วาดรูปชาวฮีบรูกำลังเดินทางบนพื้นทรายแห้งทากาวโรยทรายลงบนกระดาษ ระวังอย่าให้กลบฝูงชน

  • แผ่นที่ 2  แบ่งครึ่งหน้ากระดาษ วาดรูปคลื่นทะเล ตัดกระดาษส่วนบนทิ้ง ใช้กระดาษแก้วทากาวแปะลงบนกระดาษส่วนล่างให้เหมือน น้ำทะเล หรือจะระบายสีน้ำทะเลให้สวยงามก็ได้ หลังจากนั้นตัดครึ่งระหว่างกลาง น้ำทะเลก็จะแยกออกเป็น 2 ชิ้น

 • นำกระดาษรูปน้ำทะเลทั้ง 2 ชิ้น ซ้อนลงบนภาพที่ 1 ติดด้วยเทปใส ก็จะได้รูปชาวฮีบรูกำลังเดินข้ามทะเลแดงบนพื้นทรายแห้ง ดังตัวอย่าง