กิจกรรม พระเยซูเอาชนะการทดลอง

กิจกรรม

พระเยซูเอาชนะการทดลอง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ใบงาน
  • ดินสอหรือปากกา