กิจกรรม : พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

กิจกรรม

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ถ่ายเอกสารภาพ “กุมารเยซูบังเกิดในรางหญ้า” ในหน้า 15 ตามจำนวนเด็ก
 • กิ่งไม้เล็กๆ ตัดความยาวประมาณ 4 นิ้วจำนวน 5 กิ่งต่อเด็กหนึ่งคน (หรือจะใช้ไม้ไอติมที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน)
 • กาว, กรรไกร, สีเทียน/สีไม้ และเชือกสำหรับร้อยแขวน

 

วิธีทำ

 • แจกภาพถ่ายเอกสารให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กๆ เขียนข้อท่องจำ ลูกา 2:11 “เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือ พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิด” ลงบนช่องว่างด้านบนของรูปมารีย์และโยเซฟ หลังจากนั้นระบายสีให้สวยงาม
 • ตัดภาพระบายสีให้เป็นรูปทรงของบ้าน (ห้าเหลี่ยม) ทากาวตามขอบกระดาษและติดกิ่งไม้ตามขอบให้เป็นรูปทรงคล้ายบ้านมีหลังคาหน้าจั่ว
 • เมื่อกาวแห้งให้เจาะรูและร้อยเชือกสำหรับแขวน
 • ครูอาจเตรียมที่ในห้องเรียนสำหรับแขวนกิจกรรมที่เด็กทำเสร็จ หรือ อาจให้เด็กนำกลับบ้านไปแขวนในที่ๆ จะสามารถให้เด็กได้เห็นและระลึกถึงความหมายของวันที่พระเยซูลงมาบังเกิดเพื่อพวกเขาทั้งหลาย

กิจกรรม

ละคร “พระเยซูบังเกิด”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระบะยาวๆ ใช้แทนรางหญ้า
 • ตุ๊กตาทารก
 • ผ้าขนหนูสำหรับพันตุ๊กตา
 • ตัวละคร (โยเซฟ มารีย์ ทูตสวรรค์ 3 คน คนเลี้ยงแกะ 3 คน เจ้าของโรงแรม ชาวเมือง แกะ)
 • ข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:11 “เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด”

วิธีทำ

 1. ให้เด็กอาสาสมัครหรือเด็กเป็นผู้เลือกเพื่อนที่จะแสดงโดยพยายามให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ครูอาจเป็นผู้บรรยายและดำเนินเรื่อง
 2. ให้กลุ่มเด็กที่จะแสดงบทบาทสมมติเตรียมตัว และเด็กที่แสดงเป็นทูตสวรรค์ที่มาปรากฏตัวต่อหน้าคนเลี้ยงแกะ จะต้องท่องจำข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:11 ให้ได้ก่อนแสดง (ครูอาจพิมพ์ข้อท่องจำบนกระดาษแผ่นเล็กเตรียมไว้ให้)
 3. สำหรับเด็กที่ไม่ได้แสดงละคร ขออาสาสมัคร 1 หรือ 2 คนมาเล่าเรื่องที่เรียนไปในวันนี้ให้ฟัง และเพื่อนๆ ที่นั่งฟังช่วยกันเพิ่มเติมให้เรื่องเล่าจบถูกต้องสมบูรณ์
 4. เริ่มเล่นบทบาทสมมติตั้งแต่โยเซฟและมารีย์ออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธไปกรุงเยรูซาเล็มจนถึงคนเลี้ยงแกะต่างพากันไปเล่าข่าวดีให้คนในเมืองฟัง
 5. เมื่อแสดงเสร็จ ให้เด็กทุกคนท่องจำข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:11 พร้อมกัน

กิจกรรม

ภาพระบายสี