กิจกรรม : “พระคำติดตู้เย็น”(งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

“พระคำติดตู้เย็น” (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม     

  • กระดาษแข็ง
  • แผ่นแม่เหล็กสำหรับติดรูป(สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน)
  • กาว
  • ปากกา และดินสอสี

วิธีทำ

  • นำแบบกรอบรูปถ่ายเอกสารลงบนกระดาษแข็ง กระดาษแข็งหนึ่งแผ่นอาจถ่ายได้หลายชิ้น
  • ให้เด็กเขียนข้อท่องจำสำหรับสัปดาห์นี้บนกระดาษแข็ง และระบายสีกรอบให้สวยงาม
  • ด้านหลังของข้อท่องจำ ตัดแผ่นแม่เหล็กให้เป็นแถบทากาวติดทั้งด้านบนและล่าง