กิจกรรม “ตั้งใจฟังดีๆ นะ”

กิจกรรม

“ตั้งใจฟังดีๆ นะ”

สิ่งที่ต้องเตรียม:

  • กระดาษหรือกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ และปากกา
  • ฉลาก ตามหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เด็กสุ่มหยิบฉลากตามหัวข้อต่างๆ (เช่น ชื่อประเทศ ชื่อจังหวัด ชื่อตัวอักษร ตัวเลข สิ่งของเครื่องใช้ในครัว ชื่อสัตว์ อาหาร ชื่อคนในโบสถ์ เป็นต้น)
  • รายการ ตามหัวข้อต่างๆประมาณ 10-15 ชื่อ (ตัวอย่างในหน้า 22)

 

วิธีเล่น

  1. แบ่งเด็กออกเป็นทีม ทีมละประมาณ 4-5คน
  2. คุณครูแจกกระดาษหรือกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ให้แต่ละทีม 1 แผ่น พร้อมกับปากกา 1 ด้าม
  3. ให้อาสาสมัครออกมาจับฉลากว่าในแต่ละรอบทุกคนจะได้หัวข้ออะไร
  4. จากนั้นให้เด็กๆ ทุกทีมตั้งใจจดจ่อฟังชื่อรายการต่างๆ ในหมวดหมู่ที่จับได้ เช่น ถ้าเด็กจับฉลากได้หัวข้อชื่อประเทศ คุณครูจะพูดชื่อประเทศประมาณ 10-15 ประเทศ ให้เด็กๆ ในทีมช่วยกันจำให้ได้มากที่สุด
  5. เมื่อครูพูดรายชื่อจบ ให้ทุกทีมเริ่มเขียนชื่อประเทศอะไรบ้างที่พวกเขาได้ยินโดยเริ่มพร้อมกัน จากนั้นให้ดูว่าทีมไหนเขียนรายชื่อได้ถูกต้องมากที่สุด ทีมนั้นจะได้ 1 คะแนน
  6. จากนั้นเริ่มเล่นใหม่ โดยให้อาสาสมัครอีกคนออกมาจับฉลากหัวข้อต่อไป
  7. เล่นจนฉลากหมด ทีมไหนได้คะแนนมากที่สุด ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ