กิจกรรม : ฟังให้ดี… ภายนอกหรือภายใน

กิจกรรม

ฟังให้ดี... ภายนอกหรือภายใน

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ตะกร้ารับลูกบอล 2 ใบ (ติดป้ายว่า “ท่าทีภายใน” 1ใบ และ ตะกร้าที่ติดป้ายว่า “รูปลักษณ์ภายนอก” 1ใบ)
  2. ลูกบอล 2-4 ลูก
  3. คุณครูเตรียมรายการลักษณะของการกระทำที่มาจากความดีภายในและการกระทำที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของเด็ก (ครูสามารถใช้รายการด้านล่างนี้ได้ หรือสามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรายการเหล่านี้ตามความเหมาะสม)

วิธีทำ

  1. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม ให้เด็กๆ ยืนเป็นแถวเรียงหนึ่ง และเลือกอาสาสมัครทีมละ 1 คนเป็นคนถือตะกร้าที่ติดป้าย “ท่าทีภายใน” กับ “รูปลักษณ์ภายนอก”
  2. เด็กที่อยู่ด้านหน้าสุดของแต่ละทีมถือบอลไว้ และตั้งใจฟังสิ่งที่คุณครูพูดให้ดี
  3. คุณครูพูดรายการที่เตรียมมาที่ละรายการให้เด็กเลือกว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นเป็น “ท่าทีภายใน” หรือ “รูปลักษณ์ภายนอก” พอพูดจบเด็กต้องโยนลูกบอลไปที่ตะกร้าที่ถูกต้อง บอลทีมไหนลงตะกร้าที่ถูกต้องก่อนได้คะแนน ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นทีมที่ชนะ