กิจกรรม : ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์

กิจกรรม

ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • จานกระดาษขนาด 7-9 นิ้ว
  • กรรไกร
  • สีเมจิก
  • ปากกา
  • เชือก

วิธีทำ

  • แจกจานกระดาษที่เตรียมไว้ให้เด็กแต่ละคน แล้วให้เด็กใช้ดินสอวาดรัศมีของดวงอาทิตย์ และใช้กรรไกรตัดตามรัศมีที่วาดไว้รอบวงกลม
  • หลังจากนั้นเขียนข้อท่องจำประจำบทเรียนวันนี้ ผู้วินิจฉัย 5:31 “ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์ เมื่อโผล่ขึ้นด้วยอานุภาพ” เติมลวดลายและระบายสีให้สวยงาม
  • เจาะรูด้านบนตรงกลางเพื่อร้อยเชือกสำหรับแขวน
  • เท่านี้ก็จะได้ข้อท่องจำรูปดวงอาทิตย์สว่างสดใสให้เด็กนำกลับไปแขวนที่บ้าน เป็นเครื่องเตือนความจำถึงข้อพระคัมภีร์ที่เขาได้ท่องในชั้นเรียน