กิจกรรม : “แผนที่ประเทศอิสราเอล” (ค้นหาแผนที่)

กิจกรรม

“แผนที่ประเทศอิสราเอล” (ค้นหาแผนที่)

สิ่งที่ต้องเตรียม 

  • แผนที่โลกสี่สี  ขนาดให้เหมาะกับขนาดของชั้นเรียน

วิธีทำ

  • ถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดรูปแผนที่สำหรับเด็กแต่ละคน (ต้นแบบแนบมาท้ายบทเรียน)
  • แนะนำเด็กว่าประเทศอิสราเอลอยู่ในทวีปอะไร (ครูจะให้เด็กค้นคว้าหาประเทศอิสราเอลโดยอาจใช้คำถามต่อไปนี้ เช่น อิสราเอลอยู่ในทวีปอะไร อเมริกาใช่ไหม (อิสราเอลอยู่ในทวีปเอเชีย หรือเรียกอีกอย่างว่าตะวันออกกลาง, อิสราเอลอยู่ใกล้กับประเทศอะไรบ้าง)
  • ครูอาจจะหารูปภาพสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิตของคน อิสราเอลในปัจจุบัน และแนะนำประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ ใกล้เคียง