กิจกรรม : หุ้นส่วนในงานมิชชั่น

กิจกรรม

“หุ้นส่วนในงานมิชชั่น”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กล่องรองเท้า หรือ กล่องที่มีฝาเปิด-ปิดได้สำหรับเด็กแต่ละคน
 • พิมพ์รูปภาพของคน หรือสถานที่ขนาดเท่ากับกล่องสำหรับเด็กแต่ละคน (อาจจะเป็นรูปมิชชันนารี, ประเทศ หรือกลุ่มชนที่คริสตจักรมีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจอยู่แล้วก็จะดีมาก)
 • แผ่นพลาสติกใสขนาดเท่าฝากล่อง
 • ปากกา กาว เทปกาว กรรไกร มีดคัตเตอร์
 • ป้ายเป้าหมายรูปหัวใจ  (ตามแบบ)

วิธีทำ

 1. เตรียมกล่องรองเท้าหรือกล่องกระดาษที่มาฝาเปิด-ปิดได้สำหรับเด็กแต่ละคน เจาะฝากล่องให้เหลือขอบด้านข้างประมาณ 1 นิ้ว
 2. ทากาวติดรูปมิชชันนารีหรือกลุ่มชนที่คริสตจักรต้องการถวายเงินให้ลงบนก้นของกล่องกระดาษ
 3. ติดพลาสติกแผ่นใสด้านในของฝากล่อง หลังจากนั้นเมื่อปิดฝากล่องก็จะสามารถเห็นรูปภาพด้านในกล่องได้
 4. เจาะรูด้านบนของกล่องสำหรับเป็นช่องให้ใส่เงินลงไป
 5. ติดป้ายเป้าหมายตามภาพ ระบายสีรูปหัวใจให้สวยงาม แล้วให้เด็กอธิษฐานและคิดเป้าหมายจำนวนเงินที่เด็กตั้งใจจะออมเงินส่วนตัวของเขาเพื่อจะถวายให้กับมิชชันนารีหรือกลุ่มคนบนรูปเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ
 6. เมื่อมีเป้าหมายจำนวนเงินให้เขียนเลขลงบนรูปหัวใจ และเมื่อเด็กใส่เงินลงในกล่องเขาสามารถระบายสีช่องว่างที่ละช่องขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้
 7. ครูกำหนดระยะเวลาในการถวาย อาจจะเป็น 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือน หลังจากนั้นครูรวบรวมเงินทั้งหมดแจ้งให้เด็กทราบว่าได้เงินทั้งหมดจำนวนเท่าไร
 8. วันนี้เด็กได้เรียนถึงชีวิตของผู้หญิงไทยสองคนที่มีหัวใจในการถวายเพื่องานพันธกิจของพระเจ้า ถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่สามารถออกไปเป็นมิชชันนารีในต่างแดนได้ในเวลานั้น แต่พวกเธอตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนในพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยการถวายเงินและทรัพย์สินของเธอ ครูชี้ให้เด็กเห็นว่าเด็กๆ อาจจะยังออกไปเป็นมิชชันนารีไม่ได้ในเวลานี้ เพราะอายุยังน้อยและยังต้องเรียนหนังสืออยู่ แต่เด็กเองสามารถเป็นหุ้นส่วนกับมิชชันนารีและกับพระเจ้าได้ในการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการถวายเงินของเด็กๆ