กิจกรรม : ร่างกายของฉันคือพระวิหาร

กิจกรรม

ร่างกายของฉันคือพระวิหารของพระเจ้า

ลองมาดูกันสิว่า หนูสามารถทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อชีวิตของหนูจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า