กิจกรรม เพื่อนของฉัน

กิจกรรม

เพื่อนของฉัน

ให้คุณครูจับคู่เด็กในชั้นเรียน แล้วให้เด็กแต่ละคู่สัมภาษณ์คู่ของตน  แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่าง เพื่อเด็กจะได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น