กิจกรรม : พระราชาของฉัน

กิจกรรม

พระราชาของฉัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษที่มีแบบมงกุฎสำหรับเด็กแต่ละคน
  • กระดาษสีต่างๆ และลูกปัดเพชรพลอยเทียม (หากมี) สำหรับตกแต่ง
  • สี
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. คุณครูแจกกระดาษที่มีแบบมงกุฎให้เด็กแต่ละคน แบบมงกุฎแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่เป็นแถบเรียบๆ 2 ส่วนล่างจะเป็นแถบที่ทากาวแล้วต่อมงกุฎด้านข้างทั้งสองข้าง เพื่อให้มงกุฏสามารถคาดรอบศีรษะของเด็กได้
  2. ตกแต่งด้วยการระบายสี หรือ ตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆ แล้วแปะบนมงกุฎ
  3. ตัดมงกุฎและแถบทั้งสองข้างตามลายเส้น นำขอบกระดาษของทั้งสองฝั่งประกบปลายติดกันตามขนาดของหัวเด็กคนนั้นๆ เพื่อประกอบเป็นมงกุฎ
  4. ชี้ให้เด็กเห็นว่า พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างชีวิตของเรา พระองค์รู้ดีว่าอะไรดีและไม่ดีสำหรับเรา และปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์หรือราชาครองหัวใจของเรา ขอให้เด็กๆ เองตั้งใจให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา