กิจกรรม : ไปใกล้ หรือ ไปไกล

กิจกรรม

ไปใกล้ หรือ ไปไกล

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษขนาด A4
 • ดินสอ
 • สีโปสเตอร์หรือสีน้ำ
 • พู่กัน หรือฟองน้ำสำหรับระบาย

วิธีทำ

 • แจกกระดาษให้เด็กคนละ 4 แผ่น
 • ให้เด็กวางเท้าของตัวเองลงบนกระดาษ ลากเส้นตามรอยเท้าบนกระดาษๆ หนึ่งแผ่นต่อเท้าหนึ่งข้างโดยใช้เท้าทั้งข้างซ้ายและขวา
 • เมื่อวาดเสร็จแล้วให้ลงสีบนเท้านั้นให้สวยงาม พร้อมเขียนชื่อลงบนกระดาษแต่ละแผ่น
 • ให้เด็กเลือกเท้าออกมาหนึ่งแผ่น เขียนข้อท่องจำไว้ด้านล่าง “พระเจ้าได้ซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน” 1 โครินธ์ 6:20 และให้เด็กนำกิจกรรมแผ่นนี้กลับบ้านติดไว้ในห้องนอนหรือฝาบ้าน
 • ส่วนรูปที่เหลือให้ครูนำมาติดไว้บนผนังห้องเรียน โดยเรียงรูปเท้าของเด็กๆ ให้เป็นเหมือนรอยเท้าที่กำลังเดินเป็นทางยาว
 • แสดงให้เด็กเห็นว่า มิชชันนารีเดินทางออกไป ทั้งใกล้ (เช่น บนภูเขา ประเทศพม่า ลาว) ทั้งไกล (เช่น เมืองจีน แอฟฟริกา ฯลฯ) เพื่อทำตามคำสั่งที่พระเยซูได้บอกไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” มาระโก 16:15
 • ถามเด็กว่าทำไมมิชชันนารีต้องออกจากบ้านเดินทางไปที่อื่น? (เพื่อบอกคนอื่นถึงเรื่องพระเยซู) หนูสามารถไปบอกคนอื่นถึงเรื่องพระเยซูได้ไหม? (ได้แน่นอน ให้เด็กลองนึกชื่อคนที่เขาสามารถไปบอกได้สักคนหรือสองคน)