กิจกรรม : เค้กปีใหม่กับโรม 8:28

กิจกรรม "ขนมเค้ก"

ขออาสาสมัครเด็กผู้กล้าออกมาตามจำนวนส่วนผสมของเค้กที่เตรียมไว้ ให้เด็กทีละคนหลับตาลองดมกลิ่น และหลังจากนั้นลองชิมส่วนผสมแต่ละอย่าง และให้ลองเดาว่ามันคืออะไร ถามเด็กว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้าง เช่น เด็กคนแรกหลับตาดมและชิมแป้ง ให้เด็กลองทายว่ามันคืออะไรและให้อธิบายว่ารสชาติสิ่งที่เขาชิมเป็นอย่างไรบ้าง ชอบหรือไม่ชอบ เพราะอะไร?

หลังจากอาสาสมัครได้ชิมส่วนผสมทุกอย่างแล้ว ให้ครูนำเค้กที่ทำสำเร็จแล้วออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ให้เด็กทุกคนได้ลองชิมดู ถามเด็กว่ารสชาติเป็นอย่างไร ต่างจากส่วนผสมแต่ละอย่างที่ยังไม่ได้รวมกันก่อนเข้าอบอย่างไรบ้าง?

ชี้ให้เด็กเห็นว่า ส่วนผสมก่อนนำมาผสมกันแล้วอบเป็นเค้กออกมา ส่วนใหญ่แล้วกินไม่อร่อย หรือแทบจะกินไม่ได้เลย เช่น แป้ง ผงฟู ไข่ดิบ เปรียบได้กับเหตุการณ์ร้ายๆ ปัญหาแย่ๆ ในชีวิตของเด็กๆ แต่ก็มีส่วนผสมบางอย่างที่หวานหอม เช่น น้ำตาล เนย เปรียบได้กับความสุข หรือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กๆ แล้วพอเอาส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันและนำเข้าไปอบออกมาเป็นขนมเค้ก ทำให้มันมีรสชาติอร่อยมากๆ และรสชาติดียิ่งกว่าน้ำตาลและเนยที่กินเปล่าๆ ด้วยซ้ำไป ชีวิตของครูและหนูก็เช่นกัน พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทำให้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิต ทั้งดีและไม่ดี ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ พระองค์จะหล่อหลอมทั้งหมดให้ออกมาดีและเป็นพรสำหรับเรา

ขอให้เด็กยกตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์ที่มีเหตุการณ์ร้ายๆ หรือเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นกับเขา แล้วพระเจ้าทำให้กลายเป็นดี (ครูอาจใช้เวลาสั้นๆ เล่าเรื่องย่อให้เด็กได้เห็นวัตถุประสงค์ของบทเรียน)

  • โยบ (โยบ 1:21; โยบ 23:10)
  • โยเซฟ (ปฐมกาล 50:20)
  • พระเยซู (กิจการ 2:23; กิจการ 4:27-28)

สำหรับเด็กที่ยังไม่เป็นคริสเตียน - หนูได้ยินแล้วว่า พระเจ้าสัญญาที่จะช่วยคนที่รักพระองค์ ในวันนี้หากหนูยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเป็นพระ

ผู้ช่วยให้รอด และต้องการที่จะให้พระเจ้าอยู่กับหนูและช่วยหนู หนูต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นของหนูด้วยเช่นกัน ขอให้หนูยกมือขึ้น (ครูอาจนัดกับเด็กให้พบครูเพื่อทบทวนพระกิตติคุณและช่วยให้เด็กต้อนรับพระเยซูเป็นการส่วนตัวหลังเลิกเรียน)

สำหรับเด็กที่เป็นคริสเตียนแล้ว

— ดังนั้น เมื่อเรารู้แล้วว่า พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของครูและหนู เราจะต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยการมีชีวิตอย่างไรดี?

  1. หนูตั้งใจที่จะวางใจพระเจ้า
  2. หนูตั้งใจที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี
  3. หนูตั้งใจจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ