กิจกรรม : มาเล่าเรื่องโนอาห์กันเถอะ

กิจกรรม

มาเล่าเรื่องโนอาห์กันเถอะ

  • ถ่ายเอกสารรูปภาพเรื่องโนอาห์ และเวทีผ้าม่านให้เด็กแต่ละคนๆ ละ 1 ชุด
  • ให้เด็กระบายสีแถบรูปให้สวยงาม (แถบรูปสำหรับถ่ายเอกสารดูหน้าถัดไป)
  • ตัดแถบรูปออกเป็นแถบยาวให้รูปทุกรูปติดกันเหมือนแผ่นฟิลม์ถ่ายรูป (ระวังอย่าตัดออกเป็นรูป เดี่ยวๆ)
  • กรีดหรือตัดลายเส้นปรุสองเส้นบนรูปเวทีผ้าม่าน
  • สอดแถบรูปยาวเข้าไประหว่างเส้นสองเส้นที่ตัดไว้บนเวที เด็กๆ ก็จะได้เวทีละครโรงเล็ก
  • ให้เด็กเล่าเรื่องโนอาห์ พร้อมกับเลื่อนรูปไปพร้อมๆ กัน