กิจกรรม : หนูจะไม่กลัว

กิจกรรม

หนูจะไม่กลัว

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษแข็งสำหรับทำการ์ดข้อท่องจำ
  • กรรไกร
  • ปากกา
  • สี

วิธีทำ

  • ถ่ายเอกสารต้นแบบลงบนกระดาษแข็งหรือกระดาษสำหรับทำปกขนาด A5 (ครึ่งหนึ่งของกระดาษขนาดปกติ) แจกให้เด็กคนละ 1 แผ่น
  • ระบายสีรูปองุ่นให้สวยงาม ใช้ปากกาเขียนข้อท่องจำสดุดี 56:11 “ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว คนจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้”
  • ใช้กรรไกรอันเล็กเจาะตัดเฉพาะตามรอยปะรอบรูปองุ่นเท่านั้น
  • หลังจากนั้น พับกระดาษเหมือนกับการทำการ์ดอวยพร โดยเว้นรูปองุ่นไว้ไม่ต้องพับ ก็จะได้การ์ดข้อท่องจำพับตั้งโต๊ะ