กิจกรรม : มาเชื่อฟังพระเจ้ากันเถอะ

กิจกรรม

มาเชื่อฟังพระเจ้ากันเถอะ

หนูเรียนรู้แล้วว่าถ้าอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรพวกเขาอย่างมากมาย พระเจ้าบอกหนูว่า อย่ากลัวเลยเพราะพระองค์จะอยู่กับหนูเสมอ ถ้าหนูเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะอวยพรหนูเช่นกัน ตอนนี้หนูลองเลือกดูซิว่าหนูจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (ขีดเครื่องหมาย √ หน้าสิ่งที่หนูจะทำ และ × หน้าสิ่งที่หนูจะไม่ทำ)