กิจกรรม “พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่”

กิจกรรม

“พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • จานกระดาษขนาด 8 นิ้ว
 • กระดาษขนาด A4
 • กรรไกร
 • สีน้ำและพู่กัน
 • ปากกาเมจิ
 • กาว

วิธีทำ

 1. เด็กแต่ละคนจะได้รับจานกระดาษ 1 ใบและกระดาษขาว 1 แผ่น
 2. ให้เด็กวาดแผนที่โลกลงในวงกลมด้านในของจาน และเขียนข้อท่องจำไว้รอบๆ ขอบจาน “พระองค์ผู้อยู่ในพวกท่าน ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก”
 3. ลอกลายมือของเด็กทั้งสองข้างลงบนกระดาษขาวที่แจกให้
 4. ระบายสีรูปโลกและมือที่วาดให้สวยงาม ตกแต่งขอบจานตามจินตนาการ
 5. หลังจากนั้น ตัดรูปมือทั้งสองข้างที่ระบายสีเรียบร้อยแล้วตามเส้น แล้วให้ทากาวด้านหลังตามแบบ
 6. เอาแถบมือที่ทากาวไปแปะไว้ด้านหลังของจาน ให้จินตนาการเหมือนมือของพระเจ้ากำลังประคองลูกโลกอยู่ เมื่อทากาวแล้วให้ดัดนิ้วมือให้งอขึ้นมาด้านหน้าของรูปโลก
 7. งานฝีมือนี้ช่วยเตือนความจำของเด็กๆ ไม่ว่าโลกของเราจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด บางครั้งอาจดูเหมือนมันเลวร้าย ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ แต่ความจริงคือ พระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา ไม่มีอะไรอยู่เหนือหรือเกินการควบคุมของพระองค์ ให้เราเพ่งมองดูที่พระองค์ เชื่อวางใจในพระองค์มากกว่าที่จะโอนเอนไปตามสถานการณ์ที่เราเห็นด้วยสายตาของมนุษย์