กิจกรรม : อธิษฐานเผื่อชนชาติต่างๆ

กิจกรรม

“อธิษฐานเผื่อชนชาติต่างๆ”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ตะเกียบหนึ่งคู่สำหรับแต่ละทีม
 • ลูกอมเยลลี่ประมาณ 30-40 ชิ้นเล็ก
 • ถ้วย 3 ใบ
 • รูปภาพของเด็กชาติต่างๆ (จากเกมก่อนหน้านี้)

วิธีทำ

 • แบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมให้มีถ้วย 1 ใบและตะเกียบ 1 คู่ และให้เด็กแต่ละทีมนั่งเรียงเป็นแถวหันหน้าเข้าหาอีกทีมหนึ่ง เว้นช่องว่างระหว่างทีมประมาณ 3 เมตร
 • ตรงกลางระหว่างแถวให้วางถ้วยอีกใบที่เหลือใส่ลูกอมเยลลี่ให้เต็มถ้วยนั้น
 • ครูแสดงภาพของเด็กชาติต่างๆ พร้อมชี้ให้เห็นว่าผู้คนในประเทศเหล่านี้จำนวนมากยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซู จำเป็นที่จะต้องมีคนออกไปบอกเขา และจำเป็นที่พวกเราจะต้องอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีที่จะออกไปและเผื่อคนเหล่านี้ที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
 • ให้ตัวแทนเด็กของแต่ละทีมออกมาใช้ตะเกียบคีบลูกอมเยลลี่หนึ่งชิ้นกลับไปเพื่อจะใส่ลงในถ้วยของทีมตน แต่ก่อนที่จะใส่ลูกอมในถ้วย เด็กคนนั้นต้องตะโกนว่า “ขอพระเจ้าช่วยส่งมิชชันนารีไป ________” (ใส่ชื่อประเทศหรือชื่อกลุ่มชนเผ่า) หรือ “ขอพระเจ้าช่วยให้คน ______________ (ใส่ชื่อประเทศหรือชื่อกลุ่มชนเผ่า) ให้มารู้จักพระเยซูด้วย” เมื่อเด็กพูดจบ ให้เด็กทุกคนในทีมพูดว่า “อาเมน” พร้อมกัน หลังจากนั้นเด็กจึงสามารถใส่ลูกอมลงในถ้วยของทีมได้
 • ส่งตะเกียบให้กับเด็กคนต่อไปในทีม ถ้าเด็กคนไหนนึกชื่อประเทศ หรือชื่อกลุ่มคนไม่ได้ ต้องคืนลูกอมในถ้วยส่วนกลางแล้วกลับไปนั่งที่ และส่งตะเกียบให้กับเพื่อนคนถัดไป ทีมไหนมีลูกอมเยลลี่มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
 • หลังจากเสร็จ เด็กๆ สามารถแบ่งปันลูกอมเยลลี่กันในห้องเรียน
 • ช่วยหนุนใจเด็กให้นึกถึงคนเชื้อชาติต่างๆ และส่งคำอธิษฐานเหล่านี้ไปหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น จะทำให้กิจกรรมนี้น่าตื่นเต้นและมีพลัง