กิจกรรม : คำอธิษฐานสู่สวรรค์

กิจกรรม

คำอธิษฐานสู่สวรรค์

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • เชือกเส้นเล็กยาว 4-5 เมตร กลุ่มละ 2 เส้น
 • ลูกโป่งแบบยาว กลุ่มละ 1 ใบ
 • ลูกโป่งใบกลมทั่วไป กลุ่มละ 1 ใบ
 • กรรไกร, เทป
 • หลอดดูด กลุ่มละ 2 หลอด

 

วิธีทำ

 1. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
 2. คุณครูแจกเชือก ลูกโป่งแบบยาว ลูกโป่งกลม และหลอดดูด ให้แต่ละกลุ่ม
 3. ให้แต่ละกลุ่มเป่าลูกโป่งทั้งสองแบบ แล้วนำลูกโป่งทั้งสองแบบมาติดกับหลอดอย่างละอัน โดยให้ติดลูกโป่งเป็นแนวนอน
 4. นำหลอดทั้งสองที่มีลูกโป่งติดอยู่มาร้อยเข้าไปในเชือกแต่ละเชือก โดยให้ปลายลูกโป่งหันหน้าเข้าหาตัว เพื่อเวลาตัดปลายลูกโป่งมันจะพุ่งไปข้างหน้า
 5. นำเด็กมาในพื้นที่โล่ง ให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันจับเชือกให้ตึง พร้อมกับมี 2 คนในกลุ่มตัดปลายลูกโป่งพร้อมกันทั้งสองใบ

ให้เด็กสังเกตว่าหลอดมันวิ่งไปตามเชือก ช้า เร็ว อย่างไร เด็กจะเห็นว่าลูกโป่งแบบกลมมีแรงและจะแล่นไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับลูกโป่งแบบยาว ชี้ให้เด็กเห็นภาพของลูกโป่งแบบยาวเปรียบเหมือนคนที่ดำเนินชีวิตด้วยกำลังของตัวเอง ส่วนลูกโป่งกลมเปรียบเหมือนกับคนที่ดำเนินชีวิตด้วยคำอธิษฐาน เขาก็จะมีพลังในการดำเนินชีวิต

 

กิจกรรม

มาอธิษฐานกันเถอะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กระดาษตามจำนวนเด็กในห้องเรียน
 • เก้าอี้ ตามจำนวนเด็กในห้องเรียน
 • สี, ปากกา, ดินสอ
 • เพลง

วิธีทำ

 1. คุณครูแจกกระดาษให้เด็กแต่ละคน
 2. ให้คุณครูถามเด็กว่า “หนูมีอะไรอยากให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนช่วยอธิษฐานเผื่อหนูไหม?” ตรงนี้คุณครูอาจจะให้ตัวอย่างของหัวข้ออธิษฐานที่เฉพาะเจาะจง เช่น เผื่อการสอบของหนูในวันพรุ่งนี้ เผื่อสติปัญญาให้หนูเข้าใจวิชาเลขคณิต เผื่อคุณพ่อที่ปวดหลังต้องหยุดงาน เผื่อเพื่อนที่โรงเรียน(อาจใส่ชื่อ)ที่จะมารู้จักพระเจ้า เผื่อเพื่อนข้างบ้าน(ใส่ชื่อ)ที่ไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาล หรือ อื่นๆ
 3. ให้เด็กวาดรูปหัวข้ออธิษฐานเผื่อของตัวเอง พร้อมกับเขียนประโยคคำอธิษฐานเผื่อสั้นๆ
 4. เมื่อเสร็จแล้วให้คุณครูรวบรวม และจัดเก้าอี้ตามจำนวนเด็กในชั้นเรียนเป็นวงกลม แล้วนำมาวางคว่ำไว้บนเก้าอี้ๆ ละ 1 แผ่น
 5. ให้เด็กๆ มายืนรอบเก้าอี้ โดยให้คุณครูเปิดเพลงและเด็กๆ เดินวนรอบเก้าอี้
 6. เมื่อเพลงหยุด ให้เด็กหยุดที่เก้าอี้ด้านหน้าและเปิดอ่านหัวข้ออธิษฐาน แล้วนั่งลงอธิษฐานเผื่อเพื่อนในหัวข้อที่เด็กได้รับกับพระเจ้า
 7. ครูสามารถสอนให้เด็กรู้จักอธิษฐานด้วยคำพูดง่ายๆ เช่น “พระเจ้าคะ/ครับ (อ่านหัวข้ออธิษฐานบนกระดาษ เช่น ขอพระเจ้าช่วย ชื่อเพื่อน ในการสอบวันพรุ่งนี้, เผื่อคุณพ่อของ ชื่อเพื่อน ให้หายปวดหลัง สามารถกลับไปทำงานได้ ฯลฯ) ในพระนามพระเยซู อาเมน”
 8. คุณครูรอจนทุกคนอธิษฐานเสร็จ ให้เด็กคว่ำหัวข้ออธิษฐานนั้นไว้บนเก้าอี้ตัวเดิม เริ่มเปิดเพลงอีกรอบ ครูควรกำหนด ให้เพลงหยุดโดยที่เด็กแต่ละคนจะไม่วนกลับมาที่เก้าอี้ตัวเดิม ทำซ้ำเพื่อให้เด็กมีโอกาสอธิษฐานเผื่อเพื่อน 3-4 คน

 

กิจกรรม

ภาพระบายสี