กิจกรรม : สร้อยนำข่าวดี

กิจกรรม

สร้อยนำข่าวดี

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • สายหนังหรือเส้นเอ็นสำหรับทำสร้อยข้อมือ
  • ลูกปัดสีเหลือง, ดำ, แดง, ขาว และเขียว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  • ตัดสายหนังหรือเส้นเอ็นตามความยาวของข้อมือเด็กแต่ละคน โดยเผื่อความยาวไว้สำหรับผูกปมด้วย
  • แจกลูกปัดทั้งห้าสีให้เด็กแต่ละคน จำนวนลูกปัดขึ้นอยู่กับขนาดของลูกปัด หากลูกปัดพลาสติกมีขนาดใหญ่พอสมควร ครูสามารถแจกให้เพียงคนละหนึ่งเม็ด หากลูกปัดมีขนาดเล็กมาก อาจจะใช้สีละสองหรือสามเม็ดก็ได้
  • ให้เด็กร้อยลูกปัดเรียงลำดับสีดังนี้คือ สีเหลือง (แทนความหมายของสวรรค์) สีดำ (แทนความหมายของความบาป) สีแดง (แทนความหมายของเลือดของพระเยซู) สีขาว (แทนความหมายของความบริสุทธิ์) และสุดท้ายเป็นสีเขียว (แทนความหมายของการเจริญเติบโต)
  • ระหว่างที่เด็กร้อยลูกปัด ให้ครูอธิบายความหมายของสีต่างๆ (ดูคำแนะนำสำหรับสอนความหมายของแต่ละสี จากสมุด 5 สีหน้า 42 ) และทบทวนบทเรียนให้เด็กเข้าใจว่า การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ทั้งครูและเด็กๆ ด้วย
  • เมื่อร้อยได้ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ให้เด็กผูกปมตามขนาดของข้อมือ
  • ครูสาธิตการประกาศกับเพื่อนๆ โดยเล่นบทบาทสมมติ ขออาสาสมัครเด็กหนึ่งคนแสดงเป็นเพื่อนของครู และครูเริ่มพูดคุยและเล่าความหมายของลูกปัดแต่ละสีที่อยู่บนข้อมือของครู เมื่อเล่าจบครูอาจจะแนะนำให้มอบสร้อยข้อมือเป็นของขวัญแก่เพื่อนคนที่เด็กไปเล่าเรื่องของพระเยซูให้เขาฟัง