กิจกรรม : ส่งภาษารักด้วยคำหนุนใจ

กิจกรรม

“ส่งภาษารักด้วยคำหนุนใจ”

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษเขียนจดหมายสำหรับเด็กแต่ละคน (อาจเป็นกระดาษที่มีลวดลายสวยงาม หรือกระดาษลายเส้นธรรมดาก็ได้) พร้อมซองจดหมาย
  • ปากกาหรือดินสอตามจำนวนเด็ก
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใช้หรือมิชชันนารีที่คุณครูต้องการให้เด็กส่งจดหมายไปถึง
  • แสตมป์ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์) หรือครูอาจใช้วิธีแสกนจดหมายเด็กแล้วส่งทางอีเมล์ก็ได้

     

วิธีทำ

  • ครูแนะนำมิชชันนารีหรือผู้รับใช้คนไทยที่ออกไปรับใช้ในต่างแดนหนึ่งคน (อาจจะเป็นต่างจังหวัดห่างไกลหรือต่างวัฒนธรรมหรือต่างประเทศก็ได้) ให้เด็กรู้จัก จะดีมากหากครูสามารถหารูปถ่ายของมิชชันนารีหรือรูปงานพันธกิจของเขาให้เด็กๆ ได้เห็น อธิบายคร่าวๆ ว่ามิชชันนารีท่านนั้นทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และต้องการคำหนุนใจและคำอธิษฐานของพี่น้องคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง เช่น ในเรื่องครอบครัว สุขภาพ การงานรับใช้ การต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา การเงิน ฯลฯ
  • แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่น และให้เด็กเขียนจดหมายหนุนใจมิชชันนารีท่านนั้นด้วยคำพูดและคำอธิษฐานของเขา ชี้ให้เด็กเห็นว่าวันนี้ถึงแม้เขายังเป็นเด็กที่ออกไปเป็นมิชชันนารีไม่ได้ แต่เขาสามารถมีส่วนในงานรับใช้ได้โดยการอธิษฐาน และเขียนจดหมายหนุนใจผู้รับใช้ของพระเจ้า คำหนุนใจเหล่านี้สามารถเป็นเหมือนน้ำมันเครื่องที่เติมพลังให้กับงานรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าได้
  • เริ่มเขียนจดหมายโดยใช้ชื่อของมิชชันนารี และจบการเขียนด้วยการลงชื่อของตัวเอง
  • พับจดหมายใส่ซองจดหมาย สอนวิธีการจ่าหน้าซองจดหมายโดยเขียนชื่อผู้ส่งและผู้รับ หลังจากนั้นติดแสตมป์ และครูสามารถนำจดหมายเหล่านี้ไปส่งให้เด็กๆ ที่ตู้ไปรษณีย์ในภายหลัง