กิจกรรม : ส่องโลก

กิจกรรม

“ส่องโลก”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แผนที่โลก ที่สามารถใช้ปากกาเมจิกเขียนลงไปได้ (อาจใช้แผนที่ในลิ้งค์ภาพ  ขยายเป็นขนาด A3 ก็ได้)
 • ปากกาเมจิก

   

วิธีทำ

 1. ติดแผนที่โลกบนกระดาน แนะนำเด็กๆ ให้ลองดูแผนที่โลก แล้วถามเด็กว่าเขารู้จักประเทศอะไรในโลกนี้บ้าง เมื่อเด็กเอ่ยชื่อประเทศให้ครูเขียนชื่อประเทศนั้นลงบนแผนที่โลก ให้เด็กเอ่ยชื่อประเทศสัก 3-4 ประเทศ (เขียนให้ชัดเจนสวยงาม เพราะเราต้องการเก็บแผนที่โลกนี้ไว้บนกระดานหรือกำแพงห้องเรียนตลอดการเรียนบทเรียนมิชชั่น 4 สัปดาห์)
 2. ครูอาจต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงเรื่องของภูมิประเทศ อาจจะใช้หนังสือแผนที่โลกที่มีชื่อประเทศ หรือค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เนท หรืออาจให้เด็กๆ มีโอกาสค้นหาด้วยก็ได้
 3. หลังจากนั้น ให้ครูแนะนำจำนวนคริสเตียนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในประเทศใหญ่ๆ ที่เป็นที่รู้จักว่ามีคริสเตียนจำนวนมากในประเทศนั้นๆ ให้ครูเขียนตัวเลขกำกับบทแผนที่โลก
  • สหรัฐอเมริกามีคริสเตียน 65% (ประชากร 100 คนมีคริสเตียน 65 คน)
  • อังกฤษมีคริสเตียน 53.6%
  • ออสเตรเลีย 52.1%
  • แอฟริกาใต้ 80%
  • เกาหลีใต้ 29 %
 4. ลองมาดูประเทศในแถบใกล้ๆ ประเทศไทยกันดูบ้าง ครูเขียนชื่อประเทศและจำนวนคริสเตียนลงบนแผนที่
  • เวียตนามมีคริสเตียน 9.4%
  • อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลก มีคริสเตียน 15.85%
  • มาเลเซีย 9.4%
  • เมียนมาร์ 8.9%
  • ลาว 3.3%
  • กัมพูชา 3.1%
  • สุดท้าย ประเทศไทย 1.1%
 5. เพื่อให้เด็กเห็นความจำเป็นเร่งด่วน เกิดภาระใจและมีความปรารถนาที่จะประกาศข่าวเรื่องของพระเยซูแก่พี่น้อง เพื่อนบ้านและคนรอบข้าง เพราะยังมีคนอีกจำนวนมากมายที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรา
 6. ติดแผนที่โลกนี้ไว้ในชั้นเรียนเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนความจำของเด็กๆ ว่ายังมีคนจำนวนมากที่ไม่เคยได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐและพวกเขาต้องการพระเยซู