กิจกรรม บาปกระเด้งกระดอน

กิจกรรม

บาปกระเด้งกระดอน

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ไม้ไอติมใหญ่ 50 อันสีอะไรก็ได้
  • ปากกาเมจิก

วิธีทำ

  • ก่อนชั้นเรียน ครูเตรียมดูวิธีการสร้าง “ไม้ไอติมกระโดด” จาก https://youtu.be/5N_ngtD3xY8
  • แจกไม้ไอติมให้เด็กแต่ละคน (กิจกรรมนี้ยิ่งใช้ไม้ไอติมมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์จะส่งผลสะท้อนมากเท่านั้น)
  • ให้เด็กแต่ละคนเขียนสิ่งที่เป็นความบาปลงบนไม้ไอติมแต่ละแท่ง ไม่ว่าจะเป็นบาปที่คิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น การโกหก ละเลยหน้าที่ของตัวเอง หรือบาปร้ายแรงที่ไม่น่าให้อภัย เช่น การฆ่าคน การคอรัปชั่น ฯลฯ
  • ครูนำเอาไม้ไอติมที่เด็กเขียนเสร็จแล้วมาเรียงสานต่อกันให้ยาวตามจำนวนของไม้ไอติมที่แจกให้กับเด็ก
  • เมื่อสานไม้ไอติมเสร็จ เตรียมให้เด็กๆ ล้อมเป็นวงกลมเพื่อจะดูว่าไม้ไอติมเหล่านี้จะระเบิดปุ้งปั้งอย่างไร ครูปลดไม้ไอติมอันแรกออก แล้วปล่อยให้ไม้ไอติมอื่นๆ กระโดดกระเด้งกระดอน
  • อธิบายให้เด็กเห็นจากบทเรียนที่เรียนในวันนี้ว่า ความบาปไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรง มันสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของตัวหนูเอง และชีวิตของคนอื่นๆ ได้
  • อาจเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสลองทำไม้ไอติมกระโดดเอง

หมายเหตุ - กิจกรรมนี้จำเป็นต้องใช้ไม้ไอติมขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ไม้ไอติมขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นสูงกว่า หลายครั้งมันจะไม่ค่อยดีดตัวกระเด้งได้ดีเท่าไม้ไอติมใหญ่