กิจกรรม : ร้องรำ ทำเพลง

กิจกรรม

ร้องรำ ทำเพลง

วิธีเล่น

  • แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน พยายามคละเด็กที่กล้าแสดงออก ร้องเพลงได้ หรือมีทักษะด้านภาษาตามกลุ่มต่างๆ ตามเห็นควร
  • ครูทบทวนเรื่องราวของกิเดโอนเล็กน้อย แล้วมอบหมายให้เด็กแต่ละกลุ่มระดมความคิด แต่งเพลงหรืออาจจะเป็นกาพย์กลอนที่สะท้อนบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้
  • ให้เวลาพอประมาณในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม และหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน