กิจกรรม : งูบนเสาไม้

กิจกรรม

งูบนเสาไม้

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ดินสำหรับปั้น (อาจเป็นดินเหนียว, ดินน้ำมัน, แป้งปั้นก็ได้)
  • ไม้ไอติม
  • กาว
  • สีเมจิก

วิธีทำ

  • ครูเตรียมแป้งปั้นสีอะไรก็ได้สำหรับเด็กแต่ละคนๆ ละ 1 ก้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วสำหรับปั้นเป็นก้อนหิน
  • เตรียมแป้งปั้นอีกสีหนึ่ง (แตกต่างจากสีข้างต้น) อาจจะเป็นสีเหลือง สีแดง หรือสีน้ำตาลก็ได้ ให้เด็กแต่ละคนสำหรับปั้นเป็นตัวงู
  • เมื่อเด็กปั้นก้อนหินให้มีลักษณะคล้ายครึ่งวงกลม และปั้นตัวงูแล้ว นำไม้ไอติม 2 ไม้ทากาวติดให้เป็นรูปไม้กางเขน รอสักครู่ให้แห้ง
  • นำไม้กางเขนปักลงบนก้อนหินดินปั้นนั้น และให้นำตัวงูที่ปั้นไว้พันไว้บนไม้กางเขน
  • สำหรับครู—สอนให้เด็กเข้าใจว่างูทองสัมฤทธิ์เป็นภาพจำลองแผนการของการช่วยกู้ของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ผู้ที่มาตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยชีวิตของเด็กๆ ทุกคน