กิจกรรม : รากฐานมั่นคง

กิจกรรม

รากฐานมั่นคง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • สีไม้ สีโปสเตอร์หรือสีน้ำ
  • จานผสมสี
  • ผ้าหรือกระดาษสำหรับเช็ดมือทำความสะอาด

วิธีทำ

  • ถ่ายเอกสารแบบต้นไม้สำหรับเด็กแต่ละคนในชั้นเรียน
  • ระบายสีลำต้นของต้นไม้ด้วยสีน้ำตาล
  • ผสมสีเขียวหลายๆ เฉด เช่น เขียวอ่อน เขียวมะนาว เขียวแก่ ในจานปากกว้างที่มือของเด็กสามารถทาบลงไปได้ (ใช้น้ำผสมปริมาณพอสมควร หากมีน้ำมากเกินไป สีอาจจะไม่ชัดเมื่อใช้มือพิมพ์ลงบนกระดาษ)
  • ให้เด็กวางทาบฝ่ามือข้างที่ถนัดลงบนสี ยกขึ้นรอสักครู่ให้สีส่วนเกินหยดกลับลงบนจาน
  • พิมพ์รอยมือของเขาบนกระดาษให้เป็นเหมือนใบไม้บนต้นไม้ ทำเหมือนเดิมแต่ใช้สีเขียวต่างกัน จะได้ต้นไม้ที่มีสีเขียวหลายเฉดเป็นพุ่มสวย
  • ครูถามเด็กว่าชีวิตของเราจะมีรากฐานที่มั่นคงได้อย่างไร (คำตอบอาจจะหลากหลาย แต่ให้ครูเน้นถึงการมีชีวิตอยู่บนพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นความจริง เพื่อต่อสู้กับคำโกหกหลอกลวงของมารซาตาน ซึ่งเหมือนลมแรงที่อาจทำให้ต้นไม้หักได้ ถ้าไม่แข็งแรง)