กิจกรรม ดาวประหลาด (กิจกรรมทำมือ)

กิจกรรม

ดาวประหลาด (กิจกรรมทำมือ)

สิ่งที่ต้องเตรียม:

  • ถุงกระดาษ (ใส่ขนมหรือกล้วยทอดแบบมีก้นหรือไม่มีก็ได้)  สีอะไรก็ได้สำหรับเด็กคนละ 8 ใบ
  • กรรไกร กาว
  • เชือกหรือด้าย สำหรับห้อยดาว

วิธีทำ

  1. แจกถุงกระดาษให้เด็กแต่ละคนๆ ละ 8 ใบให้วางซ้อนทับกันขึ้นด้านบน
  2. ทากาวบริเวณก้นถุงใบแรกและบริเวณสันกลางของถุง หากถุงที่ใช้ไม่มีก้น ให้ทากาวในลักษณะรูปตัว T คว่ำคือทาขอบด้านล่างของถุงและทาขึ้นมาตามสันกลางของถุง (ตามรูป)
  3. วางถุงใบที่ 2 แปะลงบนถุงใบแรก โดยให้ถุงหันขึ้นไปในทางเดียวกัน หลังจากนั้นทากาวด้านบนของถุงใบที่ 2 ในลักษณะเดียวกันกับถุงใบแรก
  4. วางถุงใบต่อไปบนถุงที่ทากาว และทำเช่นนี้จนครบ 8 ใบ รอสักครู่เพื่อให้กาวแห้ง
  5. ใช้กรรไกรตัดปากถุงให้มีลักษณะเป็นปลายแหลม ซึ่งจะเป็นปลายแฉกของดาวประหลาดเมื่อเสร็จเรียบร้อย
  6. ทากาวบนถุงใบที่ 8 หรือใบด้านบนสุดเหมือนทากาวบนถุงใบอื่นๆ แต่เมื่อทากาวแล้ว ให้กางถุงออกเป็นวงกลมเพื่อให้ถุงใบสุดท้ายที่ทากาวมาประกบกับถุงใบแรก ในเวลานี้ครูอาจหนุนใจให้เด็กใจเย็นๆ จับส่วนที่ทากาวเพื่อรอให้แห้งสักครู่ เพื่อดาวที่ประกบกันจะอยู่ทรงอย่างดี
  7. เจาะรูร้อยเชือก หลังจากนั้นเด็กแต่ละคนจะได้ดาวประหลาดสวยงามน่าชม ไว้ประดับห้องเรียน คริสตจักร หรือจะเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเพื่อระลึกถึงดาวประหลาดที่พระเจ้าใช้นำพวกโหราจารย์มาพบพระเยซูก็ได้