กิจกรรม : “ใยรุงรังของคำโกหก” (การทดลอง)

กิจกรรม

“ใยรุงรังของคำโกหก” (การทดลอง)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ไหมพรม

วิธีเล่น

  • เป้าหมายของการทดลองคือการให้เด็กเห็นว่าเมื่อมีการโกหก หรือคำพูดเกินความเป็นจริงเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาและไม่ได้รับการแก้ไข คำโกหกหลอกลวงเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของเขาและคนรอบข้างวุ่นวาย ยุ่งเหยิงไปหมด และการแก้ไขหรือทางออกทางเดียวคือการพูดความจริง
  • ให้เด็กยืนล้อมเป็นวงกลม และครูอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาให้เด็กเห็นถึงอำนาจของคำพูด และการนินทาว่าร้าย การพูดเกินความจริง
  • เมื่อคำโกหกถูกเอ่ยขึ้นหนึ่งครั้ง ให้เด็กเอาไหมพรมพันรอบตัวเองหนึ่งรอบแล้วส่งไหมพรมนั้นไปให้เด็กคนที่ยืนถัดไป ทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งไหมพรมพันรอบตัวเด็กทุกๆ คนในวง ครูอาจจะส่งไหมพรมไปให้เด็กตรงกันข้าม หรือสลับคนไปมาจนเส้นไหมพรมพันกันสับสน (เช่น เมื่อเช้านี้ เราเห็นเอ๋หยิบขนมของกุ้งไปกิน, เอ๋กินขนมหมดถุงเลย กุ้งร้องห่มร้องไห้, เอ๋เป็นขี้ขโมย, บ้านเอ๋เขาจนมาก แม่ไม่ให้เงินไปโรงเรียนเลย, เอ๋นิสัยไม่ดีชอบขโมยของเพื่อนๆ ทุกวันเลย, ครอบครัวเอ๋เป็นขี้ขโมย, พ่อเอ๋ไม่ยอมทำงาน คอยแต่ขโมยเงินคนอื่น, เอ๋ยังเคยขโมยเงินคุณครูเลย, พี่ชายเอ๋ติดคุกอยู่ เพราะเขาไปขโมยของในห้าง, ฯลฯ—เห็นไหมว่า ประโยคแรกอาจจะเป็นความจริง แต่การพูดนินทาว่าร้าย เกินความจริงสามารถทำให้เกิดผลเสียมากมาย)
  • ครูชี้ให้เด็กเห็นว่าความยุ่งเหยิงเกิดขึ้น และแนะวิธีแก้ความสับสนด้วยการพูดความจริง เมื่อความจริงถูกพูดขึ้น ให้ครูแก้ไหมพรมออกจากรอบตัวเด็กที่ละคน ในกระบวนการนี้ ครูเองอาจไม่สามารถแก้ไหมพรมออกจากตัวเด็กได้สำเร็จ มันอาจจะพันกันมากขึ้น ในกรณีนี้ครูสามารถชี้ให้เด็กเห็นว่า หลายครั้งเมื่อเด็กพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไป เขาก็ไม่สามารถเก็บคำพูดอันนั้นกลับมาได้ สถานการณ์อาจเกินเลยจนตัวเด็กเองก็ควบคุมไม่ได้ และผลร้ายที่ตามมาก็เหมือนไหมพรมที่พันกันจนแก้ไม่ออกอย่างนี้