กิจกรรม : เท้าของผู้นำข่าวดี

กิจกรรม

เท้าของผู้นำข่าวดี

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • รองเท้าฟองน้ำแบบหนีบ (ใหม่)          
  • กล่องพัสดุสำหรับใส่รองเท้า
  • ลูกโป่งใบเล็กสำหรับใส่น้ำ (150 ใบ/รองเท้า 1 คู่)

วิธีทำ

  • รองเท้าที่เด็กจะทำด้วยกันนี้จะเป็นของขวัญแก่ผู้รับใช้พระเจ้าที่นำข่าวดีออกไปให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นครูควรหามิชชันนารีหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรมีส่วนสนับสนุนงานของเขา หากไม่มีให้ครูหาผู้รับใช้ที่ไปรับใช้พระเจ้าต่างถิ่นก็ได้
  • แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มสำหรับตกแต่งรองเท้ากลุ่มละข้าง หากมีเด็กจำนวนมากอาจจะทำรองเท้ามากกว่า 1 คู่ก็ได้
  • ใช้รองเท้าฟองน้ำแบบหนีบ ใช้ลูกโป่งที่ละลูกรัดรอบสายหนีบแล้วผูก ให้ปมของลูกโป่งอยู่ด้านบนของสายหนีบ เลือกลูกโป่งต่างสีผูกและรัดปมบนสายหนีบต่อๆ ไปจนลูกโป่งสีต่างๆ สามารถปิดสายหนีบทั้งหมด
  • ครูทบทวนข้อท่องจำ (อิสยาห์ 52:7 “เท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ ผู้นำข่าวดีของเรื่องดี ผู้โฆษณาความรอด”) ข้อท่องจำนี้ไม่ได้พรรณาถึงความสวยงามของเท้ามนุษย์ แต่กำลังพรรณาถึงคนที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ ข่าวดีเรื่องความรอด ซึ่งเป็นคำสั่งของพระเยซูในมาระโก 16:15 ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” ให้เด็กตอบคำถามเพื่อสรุปความคิดของตัวเองว่า พระเยซูสั่งให้เราทั้งหลายไปที่ไหนบ้าง? และประกาศข่าวประเสริฐแก่ใครบ้าง?
  • ครูเตรียมกล่องพัสดุสำหรับใส่รองเท้า และเลือกเด็กคนหนึ่งให้เขียนที่อยู่ของมิชชันนารีจ่าหน้าพัสดุเพื่อเตรียมส่งให้เป็นของขวัญหนุนใจ อาจส่งไปพร้อมข้อท่องจำประจำสัปดาห์นี้ก็ได้