กิจกรรม : ต้นไม้ไฟ

กิจกรรม

ต้นไม้ไฟ

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษแข็งสำหรับลำต้น
  • กระดาษโปสเตอร์สีเขียวสำหรับตัดเป็นใบไม้
  • กระดาษทำว่าวสีแดง สีส้ม สีเหลือง สำหรับทำเป็นเปลวไฟ
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  • เด็กแต่ละคนจะได้กระดาษแข็งรูปต้นไม้สองต้น ระบายสีตกแต่งลำต้นด้วยสีน้ำตาล หลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดต้นที่ 1 ตรงกลางลำต้นตามรอยประจากด้านล่างขึ้นไปจนถึงกึ่งกลางลำต้น แต่ตัดต้นที่ 2 ตามรอยประจากด้านบนลงมาจนถึงกึ่งกลางลำต้น
  • นำต้นไม้ทั้งสองสอดเข้าด้วยกันตามรอยประที่ตัดนั้น จะได้ต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นสี่แฉกและสามารถตั้งได้
  • ตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นรูปใบไม้ ติดตามกิ่งไม้ ประดับให้สวยงาม
  • ตัดกระดาษสีแดง ส้ม และเหลือง ให้มีลักษณะคล้ายเปลวไฟ ติดตามกิ่งไม้ ใบไม้ ใช้กระดาษสีคละกันไปเพื่อความสวยงาม รอให้กาวแห้ง
  • ให้เด็กเขียนข้อท่องจำ ทากาวติดไว้ที่โคนต้นไม้ เพื่อให้เด็กระลึกถึงเรื่องราวของโมเสส และวางใจยอมให้พระเจ้าใช้ เพราะพระองค์จะทรงช่วยให้เขาทำงานที่พระองค์มอบหมายให้สำเร็จได้