กิจกรรม : “กังหันรอลม” (งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

“กังหันรอลม” (งานประดิษฐ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • รูปกังหันถ่ายเอกสารลงบนกระดาษแข็ง(กระดาษทำปก)
  • เข็มหมุดตัวเล็ก
  • หลอดดูดน้ำชนิดแข็งสำหรับทำก้านถือ
  • ดินสอสี

วิธีทำ

  • แจกกระดาษรูปกังหันให้เด็กแต่ละคนๆ ละ 1 แผ่น ระบายสีหรือทำลวดลายให้สวยงาม
  • ใช้กรรไกรตัดกังหันตามขอบเส้นสีดำและตัดตามรอยเส้นปะ ระวังอย่าให้กระดาษขาดออกจากกัน
  • ให้งอกระดาษด้านที่มีจุดทั้งสี่ด้านมารวมกันไว้ที่จุดกึ่งกลาง แล้วใช้เข็มหมุดเจาะโดยใช้ยางลบรองไว้ด้านหลัง
  • ดึงยางลบออกแล้วติดหลอดเป็นก้านสำหรับถือ โดยให้ปลายเข็มหมุดซ่อนอยู่ในหลอด
  • ทบทวนให้เด็กนึกถึงบทเรียนเรื่องโยเซฟที่อดทน รอคอย วางใจในพระเจ้า และในเวลาของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงปลดปล่อยและยกชูโยเซฟขึ้น