กิจกรรม : หนูเป็นคนพิเศษของพระเจ้า (งานประดิษฐ์)

กิจกรรม

“หนูเป็นคนพิเศษของพระเจ้า” (งานประดิษฐ์)

เป้าหมาย

  • ให้หนูเข้าใจว่าหนูเป็นคนพิเศษในสายตาของพระเจ้า ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นชายหรือหญิง ทั้งสองมีบทบาทที่แตกต่างกันในบ้าน ในโรงเรียน ในคริสตจักร ในชุมชน ขอให้หนูภาคภูมิใจที่พระเจ้าได้ให้หนูเกิดมาอย่างที่หนูเป็น

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษแข็งสำหรับถ่ายเอกสาร หรือสำหรับลอกแบบ
  • กรรไกร
  • หมุดสองขา
  • สีเทียนหรือสีไม้

วิธีทำ

  • ครูถ่ายเอกสารแบบตุ๊กตาเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายลงบนกระดาษแข็ง(หรือกระดาษทำปก) ตามจำนวนเด็กในชั้นเรียน ครูอาจถ่ายสำรองไว้อย่างละตัวหรือสองตัวสำหรับเด็กที่มาใหม่ในวันนั้น
  • เด็กแต่ละคนจะได้รับแบบที่ถ่ายเอกสารหนึ่งใบ (เด็กชายจะได้รับตุ๊กตาเด็กชาย เด็กหญิงจะได้รับตุ๊กตาเด็กหญิง) หมุดสองขาคนละ 5 ตัว
  • ให้เด็กตัดกระดาษตามรูปเป็นชิ้นส่วนของร่างกาย ขาและแขน และเจาะรูโดยใช้ตุ๊ดตู่ตามรอยจุดบนแบบ หลังจากนั้นระบายสีให้สวยงาม
  • ใช้หมุดประกอบแขนเข้ากับหัวไหล่ ส่วนเอวติดท่อนบนกับล่าง และขาทั้งสองข้างเข้ากับกางเกงหรือกระโปรงของตุ๊กตา เป็นอันเสร็จเรียบร้อย