กิจกรรม : เมื่อหนูต้องตัดสินใจ

กิจกรรม

เมื่อหนูต้องตัดสินใจ

มาช่วยกันเติมคำในช่องว่าง เมื่อหนูต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญในชีวิตของหนู หนูควรเลือกที่จะทำอย่างไรดีน่ะ!