กิจกรรม : ภาพถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรม

“ภาพถิ่นทุรกันดาร”

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษสำหรับวาดเขียน
  • สีเทียน
  • ทราย
  • กาว
  • ถาดสำหรับใส่ทราย
  • ช้อนพลาสติก

วิธีทำ

  • ให้เด็กใช้สีเทียนแดง ส้ม และเหลืองวาดรูปดวงอาทิตย์ดวงโตลงบนกระดาษ และใช้ดินสอวาดเส้นพื้นทะเลทรายคร่าวๆ
  • ใช้กาวทาลงบนส่วนที่เป็นทะเลทรายให้ทั่ว หลังจากนั้นใช้ช้อนตักทรายโรยลงบนภาพที่ทากาวเรียบร้อยแล้ว
  • เคาะเอาทรายส่วนที่เหลือออกลงบนถาดทราย
  • อาจให้เด็กตกแต่งภาพเพิ่มเติม จากบทเรียนที่เด็กได้เรียนว่าพระเจ้าประทานอะไรให้แก่ชนชาติอิสราเอลบ้างระหว่างที่พวกเขาต้องเดินทางในถิ่นทุรกันดาร (เช่น มานา, นกคุ้ม, น้ำจากก้อนหิน, หรือแม้แต่งูทองสัมฤทธิ์) สอนให้เด็กเข้าใจว่าหากปราศจากพระเจ้าที่เลี้ยงดูพวกเขาแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ในถิ่นทุรกันดารนั้น)