กิจกรรม : พระเจ้าของเจ้า

กิจกรรม

พระเจ้าของเจ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษแข็ง
  • แผ่นแม่เหล็ก
  • กรรไกร
  • ปากกา
  • สี

วิธีทำ

  • ถ่ายเอกสารหรือลอกลายแบบแผ่นหินลงบนกระดาษแข็งสำหรับเด็กแต่ละคน (ครูควรทำเตรียมไว้ล่วงหน้า)
  • ให้เด็กตัดรูปแผ่นหินตามแบบ ใช้ปากกาเขียนข้อท่องจำสำหรับวันนี้ ข้างละหนึ่งข้อ หลังจากนั้นระบายสีให้สวยงาม
  • แปะแผ่นแม่เหล็กขนาดพอเหมาะ(ครูตัดเตรียมไว้ล่วงหน้า) ไว้ด้านหลัง เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถนำไปติดตู้เย็นหรือกระดานโลหะ เป็นเครื่องช่วยเตือนความจำ ให้ระลึกถึงพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ของเรา