กิจกรรม “หนูจะขอบคุณพระเจ้า”

กิจกรรม

“หนูจะขอบคุณพระเจ้า”

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • เตรียมถ่ายเอกสารใบงาน “หนูขอบคุณพระเจ้าสำหรับ...” สำหรับเด็กทุกคนในชั้นเรียน หรือ ครูอาจแจกกระดาษขาวไม่มีเส้นให้เด็กวาดรูปหัวใจหลากสีด้วยตัวเองก็ได้
  • ปากกาเมจิกสีต่างๆ

วิธีทำ

  • ถามเด็กว่า “การบ่นคืออะไร” (การพูดต่อว่า กล่าวหา ตำหนิ วิพากษ์วิจารณ์) “เด็กๆ บ่นเรื่องอะไรบ้าง” (เช่น บ่นอาหารไม่อร่อย บ่นไม่อยากไปโรงเรียน บ่นของเล่นน่าเบื่อ ฯลฯ) “คิดว่าพระเจ้าพอใจเมื่อเราบ่นไหม? ทำไม?”
  • สรุปด้วยคำถาม “มีใครรู้ไหมว่า อะไรที่ตรงกันข้ามกับการบ่น” คำตอบคือ “การขอบพระคุณ” วิธีเดียวที่จะขจัดปัญหาการบ่นได้คือ เปลี่ยนหรือทดแทนการบ่นของเราด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า
  • ยกตัวอย่างให้เด็ก ๆ ลองแทนการบ่นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า

- “ขนมนี้ไม่อร่อยเลย” ทดแทนด้วย “ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้หนูมีอาหารครบสามมื้อ แถมมีขนมกินด้วย

- “กลิ่นอะไรเหม็นจัง” ทดแทนด้วย “ขอบคุณพระเจ้าที่ให้จมูกของหนูทำหน้าที่ของมันได้อย่างดี หนูสามารถได้กลิ่นต่างๆ มากมาย

  • ให้เด็กเขียนสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจ้าได้ในวันนี้ในหัวใจทุกดวงบนกระดาษ