กิจกรรม “ต้นไม้แห่งการขอบคุณ”

กิจกรรม

ต้นไม้แห่งการขอบคุณ

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • กระดาษแข็งสำหรับทำใบไม้
  • สี (อาจเป็นสีน้ำ สีเทียน หรือสีไม้ก็ได้) และปากกาเมจิก
  • เชือก
  • กิ่งไม้แห้งหลายๆ กิ่ง
  • เจกัน หรือ กระถางสำหรับใส่กิ่งไม้

วิธีทำ

จำนวนของใบไม้ขึ้นอยู่กับจำนวนของเด็กในชั้นเรียน และจำนวนใบไม้ที่คุณครูต้องการให้เด็กแต่ละคนทำ หากครูต้องการทำให้เป็นโปรเจคขนาดใหญ่ อาจใช้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ใส่ในกระถางต้นไม้เหมือนต้นไม้จำลอง ใช้เวลาสี่สัปดาห์ในเดือนของการเก็บเกี่ยว หรือเทศกาลกินข้าวใหม่ หรือเทศกาลขอบคุณพระเจ้า สามารถให้เด็กและสมาชิกในคริสตจักรมีส่วนร่วมในการเขียนคำขอบคุณพระเจ้าหรือข้อพระคัมภีร์ลงบนใบไม้ และนำไปห้อยตามกิ่งไม้

  • ร่างรูปใบไม้รูปทรงต่างๆ ลงบนกระดาษ ระบายสีและวาดลวดลายลงบนใบไม้
  • ตัดใบไม้ออกทีละใบ เจาะรูตรงปลายใบ
  • ให้เด็กเขียนสิ่งที่ต้องการขอบคุณพระเจ้าลงบนใบไม้ หรือ ครูอาจให้เด็กเขียนข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการขอบพระคุณพระเจ้าลงบนใบไม้
  • ใช้เชือกร้อยตรงรูที่เจาะแล้แขวนตามกิ่งไม้
  • เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยเตือนความจำของชั้นเรียนให้ฝึกฝนในการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ