โฆษณาประชาสัมพันธ์

พระคำแสนสนุกขอขอบคุณที่สนใจ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจการและองค์กรของท่าน
บนสื่อออนไลน์ของเรา

ราย 6 เดือน ราย 1 ปี
อัตราค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 10,000 บาท

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการสนับสนุนงานของเรา สามารถติดต่อ :
     นางรัตนา ทิสเดล
     EMAIL : WonderfulWordProject@gmail.com