พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว

เรื่องราวของพระเยซูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ถูกฝัง และในวันที่สามเป็นขึ้นจากความตาย

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มีนาคม 30, 2023

ยิ่งให้ ยิ่งได้

เด็กๆ ฝึกฝนความเชื่อของเขาในเรื่องของการถวายและการให้ รู้จักวางแผนในการให้

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มิถุนายน 10, 2022

อรรจนันท์ เจริญศิริ

พฤษภาคม 2, 2022

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มกราคม 14, 2022

อรรจนันท์ เจริญศิริ

ตุลาคม 12, 2021

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็ก : สดุดี 119

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื […]

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มีนาคม 11, 2020

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็ก : สุภาษิต

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื […]

อรรจนันท์ เจริญศิริ

กันยายน 11, 2019
1 2