ตารางอ่านพระคัมภีร์

แผนการอ่านพระคัมภีร์แบบง่ายๆ

"อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน  แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้" เยเรมีย์ 9:23-24

การอ่านพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจและรู้จักพระเจ้ามากขึ้น  และพระเจ้าพอใจมากที่ลูกของพระองค์ตั้งใจและปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์