อรรจนันท์ เจริญศิริ

มิถุนายน 8, 2024

พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว

เรื่องราวของพระเยซูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ถูกฝัง และในวันที่สามเป็นขึ้นจากความตาย

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มีนาคม 30, 2023

ยิ่งให้ ยิ่งได้

เด็กๆ ฝึกฝนความเชื่อของเขาในเรื่องของการถวายและการให้ รู้จักวางแผนในการให้

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มิถุนายน 10, 2022

อรรจนันท์ เจริญศิริ

พฤษภาคม 2, 2022

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มกราคม 14, 2022

อรรจนันท์ เจริญศิริ

ตุลาคม 12, 2021

รัตนา ทิสเดล

พฤศจิกายน 30, 2020

รัตนา ทิสเดล

พฤศจิกายน 5, 2020

รัตนา ทิสเดล

กันยายน 30, 2020
1 2