ติดต่อเรา

โทรศัพท์

083-154-5404​
สำนักงาน 053-262-770

องค์การเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่เยาวชน (CEF) สาขาเชียงใหม่

หมู่บ้านโรสวิลล์ 9/42  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

อีเมล์

WonderfulWordProject@gmail.com